Claire


CLAIRE vertelt het verhaal van een vrouw, wachtend op de terugkeer van haar man. Turend in de verte vraagt ze zichzelf af hoe lang dit nog vol te houden is. Haar man vertrok, zijn droom najagend: een zeilwedstrijd rond de wereld tot een goed einde brengen, zijn vrouw en kinderen daarbij achterlatend, met hun huis en bedrijf als onderpand. Na meer dan 8 maanden van huis verbrak hij, in het zicht van de eindstreep, alle radiocommunicatie. 12 dagen later vond het koopvaardijschip de RMS Picardy, midden op zee, de achtergelaten boot. Van haar man, Donald, geen spoor. Zijn laatste neergeschreven woorden "It is finished, it is the mercy" zinderen door haar hoofd terwijl ze, kniediep in de branding, achter de horizon probeert te kijken om daar het antwoord te vinden op de eeuwige vraag: Waarom?